Paweł « back
Biała krecha

Samolot bruździł na niebie.

29 lipca 2018