Paweł « back
Jezioro Kociołek

Jezioro Kociołek na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Powierzchnia: 8,5 ha
Cel ochrony: Jezioro polodowcowe typu kocioł eworsyjny.

Misa tego jeziora została prawdopodobnie wydrążona przez kamienie wirującą wodą w rzece polodowcowej. Ze względu na stroma opadające brzegi jeziora, jego stosunkowo dużą głębokość (ok. 8m) oraz osłonięcie lasem przed działaniem wiatru, występuje tu zjawisko meromiksji, tzn., cyrkulacja wody w jeziorze w ciągu roku jest niepełna. Pas roślinności nadbrzeżnej składa się z kęp turzycy błotnej, situ rozpierzchłego i mięty nadwodnej. Wśród roślinności szuwarowej spotkamy pałkę wąskolistną i trzcinę pospolitą. W leśnym otoczeniu rosną pojedyncze 200-letnie sosny zwyczajne, dęby szypułkowe i bezszypułkowe.

9 maja 2018