Paweł « back
Tak jest ładnie

Można doszukiwać się w tym krajobrazie piękna, brzydoty, kolorów i innych efektów mniej lub bardziej naturalnych. – Ale po co, jak wystarczy tylko popatrzeć?

24 października 2017